2012: summering!Ja det bästa som hände mig under året 2012 var investeringen (hihi) i Mordillo! Och allting därtill såsom inridning, träning och erfarenhet!